in English   

Dāsns ziedojums 2014.

Agrītei Birutai Kraujai
Amerikas Latviešu baptistu apvienībai
SIA "Karjeru izstrāde"
Guntim Pogam
Zaigai Ivanovai
Salgales evaņģēliski luteriskajai draudzei
Upsalas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Aizkraukles septītās dienas adventistu draudzei
Trikātas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Valdai Lapšei
Ievai Krastei
Rutai Ozoliņai
Andrejam Brūveram
Mārim Gruzniņam
Zaigai Saļmai
Jānim Slavēnam
Evelīnai Leišavniecei
Suntažu evaņģēliski luteriskajai draudzei
Ilmāram Ābelem
Gunai Vīksnai
Valentīnai Langenfeldei
Gunāram Žurkovskim
Mirdzai Pļaviņai
Latvijas Apvienotajai metodistu baznīcai
Arvīdam Irmejam
Katlakalna evaņģēliski luteriskajai draudzei
Almai Novadei
Laimdotai Valdmanei
Irēnei Ķelpei
Loretai Kārkliņai
Līvijai Sitinai
Svetlanai Sausei
Danutei Ansonei
Arvīdam Irmejam
Dinai Krauzei
Rīgas 5. septītās dienas adventistu draudzei
Evaņģēliskajai Jēzus draudzei
Liepājas Vasarsvētku draudzei
Jumpravas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Annai Laugalei
Arnoldam Detlavam
Artim Bēricam
Lielsalacas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Inesei Kalvītei
Aigaram Stārkam
Lutriņu evaņģēliski luteriskajai draudzei
Aijai Daukai
Inesei Kalvītei
Ritai Dambai
Vilmai Zorgenfreijai
Baibai Ozolai
Jānim Liģerim
Evelīnai Leišavniecei
Normundam Saulītim
Ilmāram Ābelem
Annai Laugalei
Ingrīdai Marutai Antmanei
Andrim Bernānam
Diānai Mūzai
Talsu evaņģēliski luteriskajai draudzei
Ainai Fībigai
Ērikai Traubergai
Jānim Slavēnam
Emīlijai Rullei
Enokam Zvirbulim
Ritai Valterei
Modrim Jansonam
Pāvelam Zeiļam
Harijam Menčevskim
Olgai Raševicai
Rutai Ozoliņai
Olafam Brūveram
Gunāram Valinkam
Valerijanam Jonikānam
Rudītei Darbonei
Vidaijai Asarei
Jumpravas Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajai draudzei
Ērikam Zvirbulim
Veltai Grozgalei
Dainai Maizniecei
Annai Petjukevičai
Indrai Doveikai
Rasmai Zīvertei
Anitai Vītiņai
Elitai Lapiņai
Kristīnei Zonnei
Ilutai Jānei
Dzidrai Betherei
Dinai Miķelsonei
Agrim Jakovičam
Ievai Kulpei
Dzintaram Antonovičam
Jānim Čaplinskim
Veltai Ozoliņai
Dzintrai Janbergai
Anitai Kazulei
Inesei Borkai
Ezeres baptistu draudzei
Elitai Princei
Mārai Zandersonei
Irmai Staltmanei
Jānim Zuteram
Ievai Griņevičai
Jānim Ivanovskim
Guntai Šlihtai
Maijai Baltāčai
Priekules evaņģēliski luteriskajai draudzei
Ilgai un Bruno Zaķīšiem
Guntim Pogam
Saukas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Limbažu septītās dienas adventistu draudzei
Limbažu evaņģēliski luteriskajai draudzei
Irinai Zaifertei
Gaismai Koliginai
Valdai Bryden