in English   

 

Paldies draudzēm un to locekļiem, kas atbalstījušas

Latvijas Bībeles biedrību 2016. gadā!

 

Salgales evaņģēliski luteriskajai draudzei

Rojas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Lielsalacas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Dubultu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Saldus baptistu draudzei

Dundagas baptistu draudzei

Madonas septītās dienas adventistu draudzei

Bauskas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Vecauces evaņģēliski luteriskajai draudzei

Jēkabpils Sv. Miķeļa evaņģēliski luteriskajai draudzei

Remtes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Cesvaines evaņģēliski luteriskajai draudzei

Alūksnes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Zalves evaņģēliski luteriskajai draudzei

Lubānas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Sātu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Inčukalna baptistu draudzei

Rēzeknes septītās dienas adventistu draudzei

Katlakalna evaņģēliski luteriskajai draudzei

Jaunpils baptistu draudzei

Liepājas evaņģēliski luteriskajai Brāļu draudzei

Latvijas Apvienotajai metodistu baznīcai

Asares evaņģēliski luteriskajai draudzei

Zeltiņu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Siguldas baptistu draudzei

Alūksnes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Grobiņas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Jaunjelgavas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Dobeles Vasarsvētku draudzei "Labā Vēsts"

Kolkas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Rīgas 2. metodistu  draudzei

Krustpils evaņģēliski luteriskajai draudzei

Pļaviņu Sv. Pētera evaņģēliski luteriskajai draudzei

Lubānas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila evaņģēliski luteriskajai draudzei

Gaiķu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Cēsu SDA draudzei

Gramzdas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Puzes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Limbažu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Raunas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Rīgas 5. SDA draudzei

Apes Sv. Mateja evaņģēliski luteriskajai draudzei

Ēveles evaņģēliski luteriskajai draudzei

Jaunauces evaņģēliski luteriskajai draudzei

Slokas septītās dienas adventistu draudzei

Zemītes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Tirzas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Siguldas septītās dienas adventistu draudzei

Ludzas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Skrundas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Rendas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Talsu baptistu draudzei

Lipaiķu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Unguru evaņģēliski luteriskajai draudzei

Aizputes baptistu draudzei

Sakas baptistu draudzei

Dunikas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Krimuldas baptistu draudzei

Zaļajai evaņģēliski luteriskajai draudzei

Rīgas septītās dienas adventistu 1. draudzei

Apriķu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Rubas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Alūksnes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Madonas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Ogres septītās dienas adventistu draudzei

Neretas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Tukuma septītās dienas adventistu draudzei

Augstkalnes-Mežmuižas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Rucavas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Ķempju evaņģēliski luteriskajai draudzei

Zlēku evaņģēliski luteriskajai draudzei

Muitnieku evaņģēliski luteriskajai draudzei

Dzirciema evaņģēliski luteriskajai draudzei

Jaunpils evaņģēliski luteriskajai draudzei

Rīgas VIII septītās dienas adventistu draudzei

Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskajai draudzei

Drustu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Remtes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Lēdurgas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Rudbāržu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Annenieku evaņģēliski luteriskajai draudzei

Jaunciema evaņģēliski luteriskajai draudzei

Aizputes septītās dienas adventistu draudzei

Īles evaņģēliski luteriskajai draudzei

Preiļu Romas katoļu draudzei

Līvānu septītās dienas adventistu draudzei

Kandavas septītās dienas adventistu draudzei

Sīķeles evaņģēliski luteriskajai draudzei

Līgatnes baptistu draudzei

Limbažu septītās dienas adventistu draudzei

Kabiles evaņģēliski luteriskajai draudzei

Upsalas evaņģēliski luteriskajai latviešu draudzei

Aizkraukles septītās dienas adventistu draudzei

Bārbeles evaņģēliski luteriskajai draudzei

Ropažu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Meņģeles evaņģēliski luteriskajai draudzei

Saldus baptistu draudzei