in English   

Paldies draudzēm un to locekļiem, kas atbalstījušas

Latvijas Bībeles biedrību 2017. gadā!

 

Kārsavas septītās dienas adventistu draudzei

Alūksnes septītās dienas adventistu draudzei

Bauskas septītās dienas adventistu draudzei

Lielsalacas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Krustpils evaņģēliski luteriskajai draudzei

Rīgas septītās dienas adventistu 7. draudzei

Garkalnes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Zalves evaņģēliski luteriskajai draudzei

Remtes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Jēkabpils Sv. Miķeļa evaņģēliski luteriskajai draudzei

Gostiņu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Ogres septītās dienas adventistu draudzei

Cesvaines evaņģēliski luteriskajai draudzei

Liepājas Brāļu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Apes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Vecauces evaņģēliski luteriskajai draudzei

Inčukalna baptistu draudzei

Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Dundagas baptistu draudzei

Latvijas Apvienotajai metodistu baznīcai

Rēzeknes septītās dienas adventistu draudzei

Jelgavas Romas katoļu draudzei

Rēzeknes-Aglonas diezēcei

Bauskas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Ludzas evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Blīdenes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Kolkas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Ērberģes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Madonas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Īles evaņģēliski luteriskajai draudzei

Saldus Mārtiņa evaņģēliski luteriskajai draudzei

Alūksnes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Daugavpils septītās dienas adventistu draudzei

Krimuldas baptistu draudzei

Talsu baptistu draudzei

Jaunpils baptistu draudzei

Rīgas Krusta evaņģēliski luteriskajai draudzei

Rīgas 5. septītās dienas adventistu draudzei

Siguldas baptistu draudzei

Annenieku evaņģēliski luteriskajai draudzei

Sātu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Gulbenes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Dobeles Vasarsvētku draudzei "Labā Vēsts"

Jaunauces evaņģēliski luteriskajai draudzei

Līvānu septītās dienas adventistu draudzei

Valmieras septītās dienas adventistu draudzei

Ērgļu septītās dienas adventistu draudzei

Latviešu evaņģēliski luteriskajajai baznīcai Amerikā

Mērsraga evaņģēliski luteriskajai draudzei

Krustpils evaņģēliski luteriskajai draudzei

Mērsraga baptistu draudzei

Lašu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Dobeles septītās dienas adventistu draudzei

Raunas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Dubultu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Ķempju evaņģēliski luteriskajai draudzei

Septītās dienas adventistu draudzei "Korinta"

Pestīšanas Armijas Rīgas 1. korpusam

Kalnišķu ciema Svētdienas skolas bērniem un Modrītei Stūrei

Siguldas septītās dienas adventistu draudzei

Pestīšanas Armijas Drustu korpusam

Kārsavas septītās dienas adventistu draudzei 

Evaņģēliskajai Jēzus draudzei

Madonas septītās dienas adventistu draudzei

Rīgas 1. septītās dienas adventistu draudzei

Popes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Bornes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Berģu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Ķeguma evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Užavas  evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Meņģeles  evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Neretas  evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Skrundas evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Asares evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Tirzas evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Ludzas evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Baznīcas "Jaunā Paaudze" Rīgas draudzei

Sātu evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Īles evaņģēliski luteriskajai draudzei

Rubas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Gramzdas evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Lielsalacas evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Muitnieku evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Rucavas evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskajai draudzei

Zemītes evaņģēliski luteriskajai draudzei  

Apes Sv. Mateja evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Puzes evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Dundagas baptistu draudzei

Apriķu evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Cēsu septītās dienas adventistu draudzei

Blīdenes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Zlēku evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Slokas septītās dienas adventistu draudzei

Zeltiņu evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Aizkraukles septītās dienas adventistu draudzei

Užavas baptistu draudzei

Rīgas 1. septītās dienas adventistu draudzei

Vircavas evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Rendas evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Rojas evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Vecumnieku evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Kabiles evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Rudbāržu evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Limbažu evaņģēliski luteriskajai draudzei 

Saldus baptistu draudzei

Kārsavas septītās dienas adventistu draudzei

Līgatnes baptistu draudzei

Kandavas septītās dienas adventistu draudzei

Rīgas septītās dienas adventistu 3. draudzei