in English   

Paldies draudzēm un to locekļiem, kas atbalstījušas

Latvijas Bībeles biedrību 2018. gadā!

 

Kārsavas septītās dienas adventistu draudze

Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze

Latvijas Apvienotā metodistu baznīca

Annenieku evaņģēliski luteriskā draudze

Siguldas septītās dienas adventistu draudze

Jēkabpils Sv. Miķeļa evaņģēliski luteriskā draudze

Vecauces evaņģēliski luteriskā draudze

Jaunpils baptistu draudze

Līvānu septītās dienas adventistu draudze

Tukuma sepītās dienas adventistu draudze

Apes evaņģēliski luteriskā draudze

Vecumnieku evaņģēliski luteriskā draudze

Rīgas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze

Zalves evaņģēliski luteriskā draudze

Garklanes evaņģēliski luteriskā draudze

Krimuldas baptistu draudze

Apes evaņģēliski luteriskā draudze

Remtes evaņģēliski luteriskā draudze

Rēzeknes-Aglonas diecēze

Vircavas evaņģēliski luteriskā draudze

Zalves evaņģēliski luteriskā draudze

Inčukalna baptistu draudze

Dobeles Vasarsvētku draudze "Labā Vēsts"

Lubānas evaņģēliski luteriskā draudze

Rīgas I septītās dienas adventistu draudze

Ērberģes evaņģēliski luteriskā draudze

Lejas evaņģēliski luteriskā draudze

Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze

Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze

Asares evaņģēliski luteriskā draudze

Dundagas baptistu draudze

Krustpils evaņģēliski luteriskā draudze

Limbažu evaņģēliski luteriskā draudze

Cēsu septītās dienas adventistu draudze

Valmieras septītās dienas adventistu draudze

Gaiķu evaņģēliski luteriskā draudze

Strenču septītās dienas adventistu draudze

Raunas evaņģēliski luteriskā draudze

Skrundas evaņģēliski luteriskā draudze

Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze

Ērberģes evaņģēliski luteriskā draudze

Kolkas evaņģēliski luteriskā draudze

Kuldīgas Sv. Katrīnas evaņģēliski luteriskā draudze

Gramzdas evaņģēliski luteriskā draudze

Evaņģēliskā Jēzus draudze

Aknīstes evaņģēliski luteriskā draudze

Ludzas evaņģēliski luteriskā draudze

Zemītes evaņģēliski luteriskā draudze

Rojas evaņģēliski luteriskā draudze

Talsu baptistu draudze

Rīgas evaņģēliskā Vasarsvētku draudze "Cerība"

Mazsalacas Romas katoļu draudze

Cēsu septītās dienas adventistu draudzei

Bauskas evaņģēliski luteriskā draudze

Madonas septītās dienas adventistu draudze

Līvānu septītās dienas adventistu draudze

Slokas septītās dienas adventistu draudze

Aizputes baptistu draudze

Rīgas Doma evaņģēliski luteriskā draudze

Liepājas Sv. Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze

Muitnieku evaņģēliski luteriskā draudze

Mazsalacas septītās dienas adventistu draudze

Kabiles evaņģēliski luteriskā draudze

Septītās dienas adventistu draudze "Korinta"

Jelgavas metodistu draudze

Zeltiņu evaņģēliski luteriskā draudze

Jaunauces evaņģēliski luteriskā draudze

Kandavas septītās dienas adventistu draudze

Rendas evaņģēliski luteriskā draudze

Nurmižu baptistu draudze

Lašu evaņģēliski luteriskā draudze

Salgales evaņģēliski luteriskā draudze

Vecumnieku evaņģēliski luteriskā draudze

Augstkalnes-Mežmuižas evaņģēliski luteriskā draudze

Kristigā draudze "Pilsēta"

Jaunpils baptistu draudze

Ķempju evaņģēliski luteriskā draudze

Rūjienas septītās dienas adventistu draudze

Kuldīgas baptistu draudze

Berģu evaņģēliski luteriskā draudze

Tirzas evaņģēliski luteriskā draudze

Rucavas evaņģēliski luteriskā draudze

Remtes evaņģēliski luteriskā draudze

Siguldas septītās dienas adventistu draudze

Zlēku evaņģēliski luteriskā draudze

Dundagas baptistu draudze

Rudbāržu evaņģēliski luteriskā draudze

Līgatnes baptistu draudze

Saldus M. Lutera evaņģēliski luteriskā draudze

Saldus baptistu draudze

Upsalas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Kārsavas  septītās dienas adventistu draudze

Rīgas 5.  septītās dienas adventistu draudze