in English   

Paldies draudzēm un to locekļiem, kas atbalstījušas

Latvijas Bībeles biedrību 2020. gadā!

 

Draudzes 2020

Salgales evaņģēliski luteriskā draudze

Tukuma septītās dienas adventistu draudze

Neretas evaņģēliski luteriskā draudze

Kuldīgas Sv. Katrīnas evaņģēliski luteriskā draudze

Valmieras septītās dienas adventistu draudze

Latvijas Apvienotā metodistu baznīca

Saldus baptistu draudze

Bauskas septītās dienas adverntistu draudze

Zaļā evaņģēliski luteriskā draudze

Raunas evaņģēliski luteriskā draudze

Limbažu evaņģēliski luteriskā draudze

Bauskas evaņģēliski luteriskā draudze

Jēkabpils Sv. Miķeļa evaņģēliski luteriskā draudze

Sātu evaņģēliski luteriskā draudze

Zalves evaņģēliski luteriskā draudze

Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze

Vircavas evaņģēliski luteriskā draudze

Doles evaņģēliski luteriskā draudze

Aizputes baptistu draudze

Kristīgā draudze "Pilsēta"

Limbažu evaņģēliski luteriskā draudze

Zemītes evaņģēliski luteriskā draudze

Lejas evaņģēliski luteriskā draudze

Rudbāržu evaņģēliski luteriskā draudze

Asares evaņģēliski luteriskā draudze

Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze

Rīhas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze

Puzes evaņģēliski luteriskā draudze

Jaunauces evaņģēliski luteriskā draudze

Krimuldas baptistu draudze

Tirzas evaņģēliski luteriskā draudze

Dobeles Vasarsvētku draudzer "Labā Vēsts"

Bauskas evaņģēliski luteriskā draudze

Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze

Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze

Neretas evaņģēliski luteriskā draudze

Cēsu septītās dienas adventistu draudze

Rīgas evaņģēliskā Vasarsvētku draudze

Katlakalna evaņģēliski luteriskā draudze

Rūjienas septītās dienas adventistu draudze

Kandavas septītās dienas adventistu draudze

Mazsalacas septītās dienas adventistu draudze

Dundagas baptistu draudze

Evaņģēliskā Jēzus draudze

Ērberģes evaņģēliski luteriskā draudze

Gramzdas evaņģēliski luteriskā draudze

Lubānas evaņģēliski luteriskā draudze

Užavas baptistu draudze

Līvanu septītās dienas adventistu draudze

Rendas evaņģēliski luteriskā draudze

Zalves evaņģēliski luteriskā draudze

Nīcas evaņģēliski luteriskā draudze

Vecauces evaņģēliski luteriskā draudze

Jēkabpils Sv. Miķeļa evaņģēliski luteriskā draudze

Aizputes baptistu draudze

Asares evaņģēliski luteriskā draudze

Skrundas evaņģēliski luteriskā draudze

Ugāles evaņģēliski luteriskā draudze

Rucavas evaņģēliski luteriskā draudze

Valles evaņģēliski luteriskā draudze

Saldus Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze

Mutnieku evaņģēliski luteriskā draudze

Zlēku evaņģēliski luteriskā draudze

Ludzas evaņģēliski luteriskā draudze

Salgales evaņģēliski luteriskā draudze

Zeltiņu evaņģēliski luteriskā draudze

Svētās Vienības Jelgavas evaņģēliski luteriskā draudze

Mazsalacas septītās dienas adventistu draudze

Kabiles evaņģēliski luteriskā draudze

Rudbāržu evaņģēliski luteriskā draudze

Baldones evaņģēliski luteriskā draudze

Remtes evaņģēliski luteriskā draudze

Ropažu evaņģēliski luteriskā draudze

Jelgavas metodistu draudze

Jelgavas Sv. Annas evaņģēliski luteriskā draudze

Annenieku evaņģēliski luteriskā draudze

Kārķu evaņģēliski luteriskā draudze

Jaunciema evaņģēliski luteriskā draudze

Upsalas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Meņģeles evaņģēliski luteriskā draudze

Kārsavas septītās dienas adventistu draudze

Siguldas septītās dienas adventistu draudze

Ķempju evaņģēliski luteriskā draudze

Daugavpils M. Lutera evaņģēliski luteriskā draudze

Jelgavas septītās dienas adventistu draudze

Rīgas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze

Kandavas septītās dienas adventistu draudze

Berģu evaņģēliski luteriskā draudze