in English   

Mūžībā aizgājusi Bībeles tulkotāja Ināra Ķemere, 1939-2013

6.9.2013

 

2013. gada 4. septembrī mūžībā aizgājusi Ināra Ķemere. Jaunā Bībeles tulkojuma projektā viņa bija sengrieķu valodas konsultante un Esteres, 2., 4., Makabeju, Baruha grāmatas, Jeremijas vēstules, Daniela grāmatu pielikumu, Manases lūgšanas un 151. psalma tulkotāja. Vēl no padomju laikiem pazīstami viņas tulkoto un rediģēto Platona, Aristoteļa un citu klasisku autoru teksti. Viņa pasniegusi Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē un Latvijas Kultūras akadēmijā. Bez Ināras Ķemeres valodu prasmes un klasiskās kultūras zināšanām jaunais Bībeles tulkojums nebūtu guvis tādu kvalitāti kā šobrīd.