in English   

Paldies draudzēm un draudžu locekļiem,

kuri atbalstījuši Latvijas Bībeles biedrību 2021. gadā!

 

Limbažu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Zaļajai evaņģēliski luteriskajai draudzei

Līgatnes baptistu draudzei

Latvijas Metodistu baznīcai

Saldus baptistu draudzei

Rīgas evaņģēliskajai Vasarsvētku draudzei  

Lejas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Dundagas baptistu draudzei

Lubānas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Aizputes baptistu draudzei

Dobeles Vasarsvētku draudzei  "Labā Vēsts"

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2020. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2017. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2016. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2015. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2014. gadā.