in English   

Paldies draudzēm un draudžu locekļiem,

kuri atbalstījuši Latvijas Bībeles biedrību 2021. gadā!

 

Limbažu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Zaļajai evaņģēliski luteriskajai draudzei

Līgatnes baptistu draudzei

Latvijas Metodistu baznīcai

Saldus baptistu draudzei

Rīgas evaņģēliskajai Vasarsvētku draudzei  "Cerība"

Lejas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Dundagas baptistu draudzei

Lubānas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Aizputes baptistu draudzei

Dobeles Vasarsvētku draudzei  "Labā Vēsts"

Sātu evaņģēliski luteriskajai draudzei

Bauskas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Krimuldas baptistu draudzei

Zemītes evaņģēliski luteriskajai draudzei

Gramzdas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Asares evaņģēliski luteriskajai draudzei

Jēkabpils Sv. Miķeļa evaņģēliski luteriskajai draudzei

Dundagas baptistu draudzei

Kandavas septītās dienas adventistu draudzei

Rudbāržu evaņģēliski luteriskajai draudze

Zeltiņu evaņģēliski luteriskajai draudze

Jaunauces evaņģēliski luteriskajai draudze

Aknīstes evaņģēliski luteriskajai draudze

Madonas evaņģēliski luteriskajai draudze

Siguldas septītās dienas adventistu draudzei

Lielsalacas evaņģēliski luteriskajai draudze

Annenieku evaņģēliski luteriskajai draudze

Krustpils evaņģēliski luteriskajai draudze

Cēsu septītās dienas adventistu draudzei

Mazsalcas septītās dienas adventistu draudzei

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2020. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2017. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2016. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2015. gadā.

Draudzes, kas mūs atbalstījušas 2014. gadā.