in English   

Paldies draudzēm un to locekļiem, kas atbalstījušas Latvijas Bībeles biedrību 2014. gadā!

 
Dubultu evaņģēliski luteriskajai draudzei
Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskajai draudzei
Limbažu evaņģēliski luteriskajai draudzei
Aizkraukles septītās dienas adventistu draudzei
Ķurbes evaņģēliski luteriskajai draudzei
Vecumnieku evaņģēliski luteriskajai draudzei
Upsalas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Salgales evaņģēliski luteriskajai draudzei
Rēzeknes septītās dienas adventistu draudzei
Jēkabpils Sv. Miķeļa evaņģēliski luteriskajai draudzei
Bauskas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Ludzas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Madonas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Suntažu evaņģēliski luteriskajai draudzei
Alūksnes evaņģēliski luteriskajai draudzei
Salgales evaņģēliski luteriskajai draudzei
Sātu evaņģēliski luteriskajai draudzei
Cesvaines evaņģēliski luteriskajai draudzei
Lielsalacas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Strazdes evaņģēliski luteriskajai draudzei
Latvijas Apvienotajai metodistu baznīcai
Nurmižu baptistu draudzei
Katlakalna evaņģēliski luteriskajai draudzei
Saldus M. Lutera evaņģēliski luteriskajai draudzei
Rīgas 5. septītās dienas adventistu draudzei
Rubenes evaņģēliski luteriskajai draudzei
Rudbāržu evaņģēliski luteriskajai draudzei
Zemītes evaņģēliski luteriskajai draudzei
Bārbeles evaņģēliski luteriskajai draudzei
Katrīnas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Dobeles Vasarsvētku draudzei "Labā Vēsts"
Krimuldas baptistu draudzei
Liepājas Vasarsvētku draudzei
Jaunpils baptistu draudzei
Jumpravas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Asares evaņģēliski luteriskajai draudzei
Pļaviņu Sv. Pētera evaņģēliski luteriskajai draudzei
Kabiles evaņģēliski luteriskajai draudzei
Dikļu evaņģēliski luteriskajai draudzei
Rīgas 8.  septītās dienas adventistu draudzei
Kristīgajam centram "Labā Vēsts"
Cēsu  septītās dienas adventistu draudzei
Evaņģēliskajai Jēzus draudzei
Lutriņu evaņģēliski luteriskajai draudzei
Zalves evaņģēliski luteriskajai draudzei
Gostiņu evaņģēliski luteriskajai draudzei
Valmieras septītās dienas adventistu draudzei
Engures evaņģēliski luteriskajai draudzei
Slokas  septītās dienas adventistu draudzei
Lielsalacas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Kolkas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Augstkalnes-Mežmuižas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Talsu evaņģēliski luteriskajai draudzei
Jaunauces evaņģēliski luteriskajai draudzei
Stendes evaņģēliski luteriskajai draudzei
Rubas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Asares evaņģēliski luteriskajai draudzei
Rucavas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Gramzdas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Ķempju evaņģēliski luteriskajai draudzei
Zeltiņu evaņģēliski luteriskajai draudzei
Rojas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Iecavas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Remtes evaņģēliski luteriskajai draudzei
Puzes evaņģēliski luteriskajai draudzei
Neretas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Vecauces evaņģēliski luteriskajai draudzei
Tukuma septītās dienas adventistu draudzei
Bauskas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Bornes evaņģēliski luteriskajai draudzei
Inčukalna baptistu draudzei
Līgatnes baptistu draudzei
Siguldas baptistu draudzei
Skrundas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Dundagas baptistu draudzei
Rubenes evaņģēliski luteriskajai draudzei
Muitnieku evaņģēliski luteriskajai draudzei
Apriķu evaņģēliski luteriskajai draudzei
Codes evaņģēliski luteriskajai draudzei
Gulbenes evaņģēliski luteriskajai draudzei
Vircavas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Ezeres baptistu draudzei
Kaldabruņas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Kuldīgas Sv. Katrīnas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Aizputes septītās dienas adventistu draudzei
Jaunjelgavas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskajai draudzei
Berģu evaņģēliski luteriskajai draudzei
Annenieku evaņģēliski luteriskajai draudzei
Priekules evaņģēliski luteriskajai draudzei
Saukas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Liepājas Sv. Trīsvienības evaņģēliski luteriskajai draudzei
Limbažu septītās dienas adventistu draudzei
Krustpils evaņģēliski luteriskajai draudzei
Drustu evaņģēliski luteriskajai draudzei
Kandavas septītās dienas adventistu draudzei