in English   

Paldies firmām un organizācijām, kas atbalstījušas Latvijas Bībeles biedrību 2014. gadā!

 

SIA Karjeru izstrāde
SIA Archia
Ciānas Balss biedrība
Talsu kristīgajai skolai
Sociālās aprūpes fonds "Cilvēks cilvēkam" (Pāvilosta)
Latvijas Bībeles centra fonds
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Biedrība "Subatieši - sanākam, domājam, darām" (Subate)
Ilzes Kukutes  ĢĀP SIA
Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāja Indra Upīte-Dambīte
Zemnieku saimniecība "Gluži" (Vārves pag.)
SIA Krāslavas aptieka
Zemnieku saimniecība "Nomales" (Liepājas nov.)
Zemnieku saimniecība "Muižnieki"(Jēkabpils nov.)