in English   

Paldies firmām un organizācijām,

kas atbalstījušas Latvijas Bībeles biedrību 2016. gadā!

 

SIA Krāslavas aptiekai

Zemnieku saimniecībai "Pūpoli" (Baltinava)

Biedrībai "Ciānas Balss"

Sociālās aprūpes fondam "Cilvēks cilvēkam" (Aizputes novads)

Biedrībai "Betānija" 

Siguldas ģimnāzijas skolēniem un skolotājai Indrai Upītei-Dambītei

Zemnieku saimniecībai "Gluži"

SIA MARTURS