in English   

Paldies firmām un organizācijām,

kas atbalstījušas Latvijas Bībeles biedrību 2017. gadā!

 

SIA "Indel"

SIA "Laimdotas"

SIA "Rohi"

Sociālās aprūpes centrs "Cilvēks cilvēkam" (Pāvilosta)

Biedrība "Betānija" (Aknīste)

Fonds "Cilvēks cilvēkam"

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāja Indra Upīte-Dambīte

Zemnieku saimniecība "Medņi"

Zemnieku saimniecība "Gluži"

Zemnieku saimniecība "Melnakmens"

SIA ARCHIA

Kalnišķu ciema Svēdtdienas skola un skolotāja Modrīte Stūre