in English   

Paldies firmām un organizācijām,

kas atbalstījušas Latvijas Bībeles biedrību 2018. gadā!

 

SIA ARCHIA

SIA LAIMDOTAS

Biedrība "Subatieši - sanākam, domājam, darām"

Zemnieku saimniecība "Medņi"

Zemnieku saimniecība "Melnakmeņi"

Zemnieku saimniecība "Gluži"

Zemnieku saimniecība "Putnu Kalni"

Zemnieku saimniecība "Muižnieki"