in English   

Paldies firmām un organizācijām,

kas atbalstījušas Latvijas Bībeles biedrību 2019. gadā!

 

SIA Laimdotas

SIA ARCHIA

Eastern European Mission    

Zemnieku saimniecība "Medņi"

Zemnieku saimniecība "Melnakmeņi"

Zemnieku saimniecība "Gluži"

Biedrība "Subatieši- sanākam, domājam, darām"

Nodibinājums "Lucina"

Zemnieku saimniecība "Āži"

Kalnišķu Svētdienas skola

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāja Indra Upīte-Dambīte