in English   

Paldies firmām un organizācijām, kas atbalstījušas

Latvijas Bībeles biedrību 2020. gadā!

 

Indra Upīte Dambīte un Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni

SIA LAIMDOTAS (Kuldīgas novads)

Dr. Oltes zobārstniecība, SIA

Zemnieku saimniecība "Jaunsniķeri" (Dundagas novads)

Biedrība "Subatieši - sanākam, domājam, darām"

Zemnieku saimniecība "Medņi" (Daugavpils novads)

Zemnieku saimniecība "Gluži" (Vārves pag.)

Siguldas Valsts ģimnāzijas 7.b klase

Zemnieku saimniecība "Melnakmeņi" (Talsu novads)

SIA ARCHIA (Rīga)