in English   

Individuāli ziedotāji

Liels paldies vairāk kā 1500 individuāliem ziedotājiem no visiem Latvijas novadiem, kuri mūs atbalsta katru gadu! Daudzi no viņiem ir mūsu ziedotāji kopš 1995. gada.

Lielāka daļa mūsu ziedotāju ir vecākā gada gājuma cilvēki, kuri mūs nesavtīgi atbalsta no savas niecīgās pensijas. 

Augstu vērtējam ikvienu ziedotāju. Tieši pateicoties viņiem, Bībeles biedrība kopš 1995. gada varējusi bez maksas izplatīt vairāk 45 000 Bībeles un citas grāmatas, kā arī realizēt daudzus citus ar Bībeli saistītus projektus.

Kļūsti arī tu par Bībeles biedrības ziedotāju un atbalstītāju! 

Palīdzi kādam uzdāvināt Bībeli vai atvērt to pirmo reizi mūžā!