atpakaļ
sākums
nākošā lapa

 

Pirmā Mozus Grāmata, komentāri

>fd001< Dzīvā.
>fd002< Asīrija.
>fd003< Ēģipte.
>fd004< Vārds Bābele skan līdzīgi senebr. val. vārdam sajaukt.
>fd005< Dievs uzklausa.
>fd006< Dzīvajo aka, kas mani uzlūko.
>fd007< Mazā.
>fd008< Vārds Moābs skan līdzīgi senebr. val. vārdiem no tēva.
>fd009< Manas tautas dēls.
>fd010< Septiņu aka jeb zvēresta aka.
>fd011< Dievs izrauga.
>fd012< Matiem noaudzis.
>fd013< Viņš satvēris papēdi.
>fd014< Sarkanais.
>fd015< Strīds.
>fd016< Apsūdzība.
>fd017< Plašumi.
>fd018< Zvērests jeb septiņi.
>fd019< Zvēresta aka jeb septiņu aka.
>fd020< Dieva nams.
>fd021< Redzi, dēls.
>fd022< Viens, kas dzird.
>fd023< Vārds Levijs skan līdzīgi senebr. val. vārdam pieķeršanās.
>fd024< Vārds Jūda skan līdzīgi senebr. val. vārdam slavēšana.
>fd025< Tiesātājs.
>fd026< Mana cīnīšanās.
>fd027< Laime.
>fd028< Laimīgais.
>fd029< Vārds Isašars skan līdzīgi senebr. val. vārdam atmaksa.
>fd030< Cieņa.
>fd031< Lai viņš pieliek.
>fd032< Liecības kaudze (aram. val.).
>fd033< Liecības kaudze (senebr. val.).
>fd034< Sargu tornis.
>fd035< Dieva vaigs.
>fd036< Laidars.
>fd037< Mans bēdu dēls.
>fd038< Mans laimes dēls.
>fd039< Plīsums.
>fd040< Atspīdums.
>fd041< Dievs runās; viņš dzīvos.
>fd042< Vārds Manase skan līdzīgi senebr. val. vārdam aizmirst.
>fd043< Vārds Efraims skan līdzīgi senebr. val. vārdiem divtik auglīgs.
>fd044< Miers.
>fd045< Ēģiptes sēras.

 

atpakaļ ] sākums ] nākošā lapa ]    [ meklēšana ]

Nospiediet šeit lai veiktu ziedojumu tiešsaistē

The following text is for search engines like www.search.lv: Bībele latviešu valodā vecā un jaunā derība latviešu valodā bībeles teksts bibele biblija bible BĪBELE LATVIEŠU VALODĀ VECĀ UN JAUNĀ DERĪBA LATVIEŠU VALODĀ BĪBELES TEKSTS BIBELE BIBLE LATVIAN BIBLIJA Old and New Testament in Latvian Bībele latviešu valodā vecā un jaunā derība latviešu valodā bībeles teksts bibele biblija bible BĪBELE LATVIEŠU VALODĀ VECĀ UN JAUNĀ DERĪBA LATVIEŠU VALODĀ BĪBELES TEKSTS BIBELE BIBLE LATVIAN BIBLIJA Old and New Testament in Latvian