Reliģiju enciklopēdija ir virtuāls informācijas avots, kurā, cik vien iespējams ievērojot neitralitātes principu (apzināti neaizvainot nevienu reliģisku grupu un nesniegt vienpusīgu informāciju), apkopotas ziņas par galvenajām pasaules reliģijām un tām jaunajām reliģiskajām kustībām, kuras sastopamas Latvijā. Protams, šajā īsajā apkopojumā nav iespējams iekļaut pārskatu par visām reliģijām, jo, kā ziņo "World Christian Encyclopedia: A comparative survey of churches and religions - AD 30 to 2200” redaktori, mūsdienās eksistē 19 pasaules reliģijas, kas sīkāk sadalījušās 270 skaitliski lielos novirzienos un vēl daudzās sīkākās grupās. Kristietībā vien pēc dažiem datiem ir 34 000 atšķirīgas grupas, no kurām vairāk puse ir neatkarīgas draudzes, kuras nav pievienojušās lielajām konfesijām.

Elektroniskās reliģiju enciklopēdijas projekts īstenots Nacionālās programmas iecietības veicināšanai ietvaros. Programmu īsteno un koordinē Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts.

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts īsteno un koordinē darbības, kas saistītas ar rasu diskriminācijas izskaušanu (Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta nolikums, 4.3. punkts).Tekstu autori: Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Nikandrs Gills, Valdis Tēraudkalns
Mākslinieks: Armands Grundulis
2005. gads