Latvija

Latvijā 20. gadsimta 30. gados Bahaī kā reliģiska organizācija nebija reģistrēta, bet bija pieejami daži Bahaī raksti un grāmatas, kā arī notika šīs ticības pārstāvju vieslekcijas. Pēc Otrā pasaules kara Latvijā Bahaī ticības kustība atjaunojās 1989. gadā, kad šeit ieradās pirmie Bahaī ticības sludinātāji. Rīgas garīgā padome darbojas no 1991. gada. Tagad ir trīs vietējās garīgās padomes – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, kas ievēl Latvijas bahaiešu Nacionālo garīgo padomi. 1995. gada 3. februārī LR Latvijas Tieslietu ministrija reģistrēja Rīgas Bahaī ticības draudzi, kas 2001. gadā tika pārreģistrēta. 2001. gada 16. janvārī LR TM reģistrēja Daugavpils Bahaī ticības draudzi. Latvijā 2005. gadā Bahaī ticības piekritēju bija 115 cilvēku. Kopš 2000. gada Latvijā iznāk preses izdevums "Latvian Baha’i" krievu valodā, kas tiek izplatīts bahaiešu vidū. Latviski izdota bahaiešu literatūra: Bahāullāha "Domu vārpas", Hušmana Fatē-Azāma "Jaunais dārzs", "Abdulbahā “Gudrība”.