Mūsdienas

Mūsdienās Bahaī ticības piekritēju visā pasaulē ir vairāk nekā pieci miljoni, viņi dzīvo 237 valstīs un teritorijās un 127 tūkstošos apdzīvotu vietu, pārstāv 2 112 etniskās un cilšu grupas visos kontinentos; Bahāullāha raksti ir tulkoti 802 valodās. Ģeogrāfiskās izplatības ziņā Bahaī reliģija ir otrajā vietā pasaulē aiz kristietības. Dažās zemēs, tostarp Irānā, Bahaī ticība ir aizliegta.

Bahaī pārstāvji nepiedalās politiskajās partijās un politikā, bet piedalās nevalstiskās organizācijās. Liela vērība Bahaī organizācijā tiek pievērsta sociālo un izglītības programmu izstrādāšanai gan pasaules, gan reģionālā un vietējā līmenī, un viņi paši aktīvu darbojas šo programmu īstenošanā dzīvē. Bahaī Starptautiskajai kopienai (BIC) ir konsultanta statuss ANO ekonomiskajā un sociālajā padomē (ECOSOC) un Bērnu fondā (UNICEF).