Riti

Bahaī lūgšanas norit dienas sākumā – rītausmā un vakarā – saulrietā. Parasti bahaiešu saieti sākas un beidzas ar lūgšanām. Lūgšanas bahaī ticībā ir katram dzīves gadījumam: lūdz par slimiem, par viņu izveseļošanos, par mirušajiem, lūdz par laulību, par ģimeni, par vīru un bērniem, par vēl nedzimušajiem utt. Ir lūgšanas, kas jāskaita katru dienu.

Bahaieši ievēro Deviņpadsmit dienu svētkus. Tās ir sanāksmes, kas ikviena ciemata vai pilsētas bahaiešiem ir jānoorganizē reizi deviņpadsmit dienās. Šos svētkus iedibināja Bābs un Bahāullāhs, un tie tiek uzskatīti par ļoti svarīgiem. Šajos svētkos bahaieši sanāk kopā, un, tiekoties ar savas ticības kopienas locekļiem, stiprinās savstarpēja kopīguma izjūta, cieņa, izpalīdzīgums un mīlestība. Šie svētki ir administrēšanas sastāvdaļa.

Svētku programma sastāv no trim daļām. Pirmā daļa ir dievkalpojuma daļa, ko velta lūgšanām vai lasījumiem no Svētajiem Rakstiem. Otrā daļa ir administratīva – Garīgā padome ar sekretāra starpniecību sniedz pārskatu par savu darbību un jautā pārējiem, kādus solījumus viņi var dot Bahāullāha ticības sekmēšanai. Pārrunu posmā ticīgie var izteikt savus priekšlikumus, ko caur vietējo garīgo padomi nosūta Nacionālajai garīgai padomei. Trešā daļa ir veltīta izklaidei un norit saviesīgā atmosfērā – svētku dalībnieki dzied, raisās sarunas, un vienmēr viņiem tiek pasniegts kāds cienasts, lai cik pieticīgs tas būtu (piem., tīrs ūdens). Ir zināmi svētku datumi un nosaukumi, piemēram, Jamals (Daile), Azmats (Dižums), Sultans (Suverenitāte) u. c. Bahaiešu lūgšanas nami ir celti visas pasaules cilvēkiem, tāpēc tajos var sastapt un dzirdēt arī citu lielāko pasaules reliģiju pārstāvjus. Arhitektoniski lūgšanas nami ir deviņskaldņu celtnes, kas simbolizē deviņas galvenās reliģijas, un katrai skaldnei ir sava ieeja, kas ved uz centrālo zāli. Apkārt lūgšanas namiem ir deviņas humanitāras iestādes, arī skola, slimnīca, bāreņu nams u. c., kas ar celiņiem savienoti ar lūgšanas namu. Pašlaik pasaules piecos kontinentos ir deviņi lūgšanas nami: Āzijā – Ņūdeli, Indijā; Ziemeļamerikā – Vilmetā, ASV; Āfrikā – Kampalā; Austrālijā – Sidnejā; Eiropā – Frankfurtē, Vācijā u. c.