Doktrīna.

Dievturības pamatā ir folkloras liecības par latviešu mitoloģiju. Pamatprincipi apkopoti grāmatā "Dievturu Cerokslis" (1932. g.), arī sacerējumā "Latviešu dievturības atjaunojums" (1925. g.). Dievturības idejas rodamas arī dainu kopojumos: Latvju Dieva dziesmas (1928. g.), Latvju gadskārtu dziesmas (1929. g.), Latvju tikumu dziesmas (1930. g.). Dievturu skatījumā Dievs ir pasaules Tēvs, kas izpaužas trejādībā: Dievs – garīgais sākums, radītājs; Māra – visa materiālā sākums; Laima – pasaules kārtības un likteņa pārzinātāja. Cilvēku arī veido trejādība – dvēsele, ķermenis, velis.