Latvijā

Pirmie PDS baznīcas misionāri Latvijā ierodas 1992. gada 17. jūnijā. 1992. gada 25. jūlijā notiek pirmās kristības. 1993. gada 30. maijs ir pirmās draudzes dibināšanas diena. 1994. gada beigās PDS baznīcai Latvijā jau ir 109, 1997. gadā - 245, 2000. gadā - aptuveni 500, bet 2004. gada sākumā - 854 aktīvi piekritēji, kuri apvienojušies vairākās draudzēs. Šobrīd Latvijā darbojas 7 draudzes, četras no kurām atrodas Rīgā, un pa vienai draudzei ir Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī. PDS Baznīcai ir visvairāk ārvalstu misionāru Latvijā salīdzinot ar citām konfesijām. Misijā no Latvijas uz citām valstīm uz laiku no 1,5 līdz 2 gadiem kopš 1994.gada ir devušies jau vairāk kā 30 jauni vīrieši un sievietes. Baznīca organizē Svēto Rakstu studēšanas semināru un institūtu, kuru divas reizes nedēļā apmeklē jaunieši vecumā no 14 līdz 30 gadiem.