Mūsdienas

Mūsdienās PDS baznīca ir viena no konservatīvākajām reliģiskajām organizācijām ASV, īpaši tā iestājas par stabilām tradīcijām ģimenē un konservatīvām morālām vērtībām sabiedrībā. PDS baznīcu mūsdienās vada Gordons B. Hinklijs. Baznīcā nav profesionālas garīdzniecības, un cilvēki tajā kalpo saskaņā ar aicinājumu paralēli savai profesionālajai dzīve, tādejādi PDS baznīca ir lielākā reliģiskā organizācija pasaulē pēc neapmaksāto, brīvprātīgo kalpotāju skaita. Atbilstoši PDS izplatītajai oficiālajai informācijai 2007. gada sākumā baznīcai bija vairāk kā 12 miljoni 868 tūkstoši piekritēju visā pasaulē. Baznīca aktīvi darbojas vairāk kā 200 valstīs, popularizējot savu mācību vairāk kā 178 valodās. Pateicoties aktīvai misionāru darbībai, 20. gadsimta otrajā pusē PDS baznīca sasniedz savu skaitlisko un materiālo uzplaukumu. Visā pasaulē vairāk kā 344 misijās PDS ticības mācību sludina aptuveni 53 tūkstoši pilna laika misionāru. PDS pazīstami arī ar savu pasaulē lielāko ģenealoģijas arhīvu, kurā ir savākti vairāk kā 20 miljardi ierakstu.

PDS baznīca ir izveidojusi arī ietekmīgu plašsaziņas līdzekļu tīklu. Tā izdod divus starptautiskus preses izdevumus - “Ensign” un “Liahona”. Baznīcai ir savs grāmatu izplatīšanas tīkls - „Desert Book”. 1999. gadā ar „Zion Films” producēto filmu “God’s Army” (Dieva armija) aizsākas PDS kino kustība (“LSD Cinema”). PDS pazīstami arī ar savu ģenealoģijas arhīvu, kurā savākti vairāk nekā 20 miljardi ierakstu.