Riti

Baznīca atzīst kristīšanu ar iegremdēšanu ūdenī, Svētā Gara dāvanas došanu ar roku uzlikšanu un Svēto Vakarēdienu. Baznīcā tiek praktizēta arī slimo svētīšana un dziedināšana ar roku uzlikšanu, kā arī citi rituāli. PDS baznīcā vīriešiem tiek piešķirta Ārona un Melhisedeka priesterība. Baznīca uzsver ģimenes īpašo nozīmi, un tās locekļi pēta savas ģimenes vēsturi. Baznīcas tempļos tiek praktizētas kristīšanās par mirušajiem (atsaucoties uz 1.Korintiešiem 15:29). Tās tempļos laulības tiek slēgtas uz laiku un visu mūžību, tādējādi saskaņā ar PDS mācību ģimenes attiecības turpinās arī pēc šīs dzīves. Liela nozīme tiek piešķirta Svētā Gara dāvanām.