Foto
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Rīgas Lutera draudzes dievnams.