Mūsdienas

2006. gadā kopējais luterāņu skaits pasaulē bija 70 000 399 cilvēku. Pasaules Luterāņu federācija (Lutheran World Federation), dibināta 1947. gadā Lundā, Zviedrijā, apvieno 140 evaņģēliski luteriskās baznīcas 78 valstīs ar 66 681 599 ticīgo cilvēku. No tiem Eiropā – 37 429 405 (kopējais luterāņu skaits – 37 469 585), Āfrikā – 15 202 823 (kopējais luterāņu skaits – 15 258 892), Āzijā – 8 174 160 (kopējais luterāņu skaits – 8 314 337) Latīņamerikā – 841 760 (kopējais luterāņu skaits – 1 118 247), Ziemeļamerikā – 5 033 451 (kopējais luterāņu skaits – 8 039 338). Vislielākais luterāņu pieaugums ik gadus bija vērojams Āzijā – par 900 000 cilvēku. Eiropā luterāņu skaits gadā samazinājās par vairāk nekā 566 000 cilvēku. Evaņģēliski luteriskās baznīcas ir autonomas, un tajās pastāv atšķirīgi viedokļi dogmatikas jautājumos, piemēram, baznīcas uzskats sieviešu ordinācijas jautājumā. Atsevišķas baznīcas (Zviedrijas ev. luteriskā baznīca, Latvijas ev. lut. baznīca ārpus Latvijas u. c.) praktizē sieviešu ordināciju, citas to nedara.