Riti

No katolicisma septiņiem sakramentiem luterisms ir paturējis divus – kristību un Svēto vakarēdienu jeb Dievgaldu, kurā Kristus miesa un asinis ir klātesošas maizē un vīnā. Daļa luterāņu par sakramentu uzskata arī grēksūdzi. Baznīcās ir atstāti altāri, krusti, sveces, ērģeles un vienkāršoti liturģiskie tērpi. Luteriskajā dievkalpojumā galvenā vieta ir evaņģēlija pasludināšanai – sprediķim ar Bībeles lasījumu un tā skaidrojumu. Nozīmīga vieta dievkalpojumā ir kopīgām lūgšanām un garīgo dziesmu kopdziedāšanai.