Statistika 
Statistika par Latvijas Republikā reģistrēto konfesiju un denomināciju draudzēm laika posmā no 2004. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 1. janvārim.

 
Nr. Reliģijas organizācijas Draudžu skaits Ticīgo skaits
1. Romas katoļi 284 430000
2. Evaņģēliskie luterāņi 299 450000
3. Augsburgas ticības apliecības luterāņi 11 579
4. Pareizticīgie 117 350000
5. Vecticībnieki 67 7635
6. Baptisti 82 7123
7. Septītās dienas adventisti 49 3950
8. Jūdaisti 13 667
9. Baltu-slāvu evaņģēliskie baptisti 2 70
10. Metodisti 12 1010
11. Reformāti 4 250
12. Jaunā Paaudze 13 5170
13. Jaunapustuļi 11 1007
14. Rīgas centra Kristus draudze 1 90
15. Jehovas liecinieki 13 2284
16. Armēņu apustuliskā baznīca 1 170
17. Latvijas Kristīgā misija 1 500
18. Dievturi 13 633
19. Labā vēsts 1 500
20. Ješua 1 50
21. Bahai ticība 4 115
22. Vaišnavi (Krišnaīti) 10 126
23. Musulmaņi 5 182
24. Pestīšanas armija 8 452
25. Pentakosti 13 4225

Avoti: LR Tieslietu Minitrijas Reliģisko lietu pārvaldes, izdevuma “Latvijas reliģiskās organizācijas” (R.:Izdevniecības aģentūra “Agneta-T”, 2004) un pašu reliģisko organizāciju sniegtie dati.Pasaulē.

 
Piekritēji Skaits %
Kristieši 1,999,564,000 33.0
    Romas katoļi 1,057,328,000 17.5
    Protestanti 342,002,000 5.7
Musulmaņi 1,188,243,000 19.6
Hinduisti 811,336,000 13.4
Nereliģiozie 768,159,000 12.7
Budisti 359,982,000 6.0
Ateisti 150,090,000 2.5
Jūdaisti 14,434,000 0.2
Bahaieši 7,106,000 0.1
Citu reliģiju piekritēji 780,257,000 12,9
Iedzīvotāju skaits pasaulē 6,055,049,000 100.0

Avots: Religions of the World. J. Gordon Melton and Martin Bauman - Editors. David B. Barrett - World Religious Statistics. Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England: ABC-CLIO, 2002.


Eiropa (48 valstis) 2000. gads.

 
Piekritēji Skaits %
    Romas katoļi 285,978,000 39.2
    Pareizticīgie 158,105,000 21.7
    Protestanti 77,529,000 10.6
    Kristieši kopā 559,643,000 76.8
   
Nereliģiozie 106,841,000 14.7
Musulmaņi 31,566,000 4.3
Ateisti 22,922,000 3,2
Jūdaisti 2,527,000 0.4
Budisti 1,547,000 0.3
Hinduisti 1,416,000 0.3
Bahaieši 130,000 0.0
Citu reliģiju piekritēji 2,059,360 0,3
Kopējais iedzīvotāju skaits 728,887,000 100.0

Avots: Religions of the World. J. Gordon Melton and Martin Bauman - Editors. David B. Barrett - World Religious Statistics. Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England: ABC-CLIO, 2002.


Dienvideiropa 2000. gads

 
Piekritēji Skaits %
Kristieši 120,917,000 83.9
    Romas katoļi 110,713,000 76.8
    Pareizticīgie 18,703,000 13.0
Nereliģiozie 12,389,000 8.6
Musulmaņi 7,249,000 5.0
Ateisti 3,350,000 2.3
Budisti 77,400 0.1
Jūdaisti 59,600 0.0
Bahaieši 29,800 0.0
Hinduisti 3,100 0.0
Citu reliģiju piekritēji 99,400 0,1
Kopējais iedzīvotāju skaits 144,174,000 100.0

Dienvideiropa ietver 15 valstis un teritorijas: Albāniju, Andoru, Bosniju-Hercegovinu, Horvātiju, Gibraltāru, Grieķiju, Svēto Krēslu, Itāliju, Maķedoniju, Maltu, Portugāli, Sanmarino, Slovēniju, Spāniju un Dienvidslāviju

Avots: Religions of the World. J. Gordon Melton - Martin Bauman Editors. David B. Barrett World - Religious Statistics. Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England: ABC-CLIO, 2002.


Ziemeļeiropa 2000. gads.

 
Piekritēji Skaits %
Kristieši 78,312,000 83.0
    Protestanti 28,132,000 29.8
    Anglikāņi 26,523,000 30.6
    Romas katoļi 12,673,000 13.4
Nereliģiozie 10,622,000 11.3
Ateisti 2,372,000 2.5
Musulmaņi 1,551,000 1.7
Hinduisti 433,000 0.6
Jūdaisti 351,000 0.4
Budisti 236,000 0.3
Bahaieši 44,500 0.1
Citu reliģiju piekritēji 459,600 0,5
Kopējais iedzīvotāju skaits 94,383,000 100.0

Ziemeļeiropa ietver 14 valstis un teritorijas: Channel Salas, Dāniju, Igauniju, Farēru Salas, Somiju, Islandi, Īriju, Isle of Man, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju, Svalbāra un Jana Majena Salas, Zviedriju, un Lielbritāniju

Avots: Religions of the World. J. Gordon Melton and Martin Bauman - Editors. David B. Barrett - World Religious Statistics. Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England: ABC-CLIO, 2002.


Austrumeiropa 2000. gads.

 
Piekritēji Skaits %
Kristieši 220,275,000 71.8
    Pareizticīgie 136,374,000 44.4
    Romas katoļi 61,698,000 20.1
Nereliģiozie 56,748,000 18.5
Musulmaņi 13,588,000 4.4
Ateisti 12,491,000 4.1
Jūdaisti 1,356,000 0.4
Hinduisti 766,000 0.5
Budisti 589,000 0.2
Bahaieši 21,800 0.0
Citu reliģiju piekritēji 10,700 0.0
Kopējais iedzīvotāju skaits 306,990,000 100.0

Austrumeiropa ietver 10 valstis: Baltkrieviju, Bulgāriju, Čehu Republiku, Ungāriju, Poliju, Moldāviju, Rumāniju, Krieviju, Slovākiju un Ukrainu

Avots: Religions of the World. J. Gordon Melton and Martin Bauman - Editors. David B. Barrett - World Religious Statistics. Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England: ABC-CLIO, 2002.


Rietumāzija (50 valstis un teritorijas).

 
Piekritēji Skaits %
Musulmaņi 163,751,000 87.1
Kristieši 13,479,000 7.2
    Pareizticīgie 8,596,000 4.6
    Romas katoļi 3,512,000 1.9
    Neatkarīgie 1,238,000 0,7
Nereliģiozie 4,624,000 2.5
Jūdaisti 4,304,000 2.8
Hinduisti 805,000 1.7
Ateisti 590,000 0.3
Budisti 190,000 0.1
Bahaieši 140,000 0.1
Citu reliģiju piekritēji 203,630 0.1
Kopējais iedzīvotāju skaits 188,015,000 100.0

Rietumāzija ietver 19 valstis: Armēniju, Azerbaidžānu, Bahreinu, Kipru, Gruziju, Irāku, Izraēlu, Jordānu, Kuveitu, Lībiju, Ziemeļkipru, Omanu, Palestīnu, Kataru, Saūdi Arābiju, Sīriju, Turciju, Apvienotos Arābu Emiratus un Jemenu.

Avots: Religions of the World. J. Gordon Melton and Martin Bauman - Editors. David B. Barrett - World Religious Statistics. Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England: ABC-CLIO, 2002.


Āfrika (60 valstis un zemes).

 
Piekritēji Skaits %
Kristieši 360,232,000 45.9
    Romas katoļi 120,386,000 15.4
    Protestanti 89,000,000 11.4
Musulmaņi 317,374,000 41.1
Nereliģiozie 5,024,000 0.6
Hinduisti 2,351,000 0.5
Bahaieši 1,733,000 0.2
Ateisti 420,000 0.1
Jūdaisti 214,000 0.0
Budisti 134,000 0.0
Citu reliģiju piekritēji 97,054,320 12,4
Kopējais iedzīvotāju skaits 784,445,000 100.0

Avots: Religions of the World. J. Gordon Melton and Martin Bauman - Editors. David B. Barrett - World Religious Statistics. Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England: ABC-CLIO, 2002.


Austrālija un Jaunzelande 2000. gads.

 
Piekritēji Skaits %
Kristieši 18,199,000 80.0
    Romas katoļi 5,896,000 25.9
    Anglikāņi 4,886,000 21.5
    Protestanti 3,562,000 15.7
Nereliģiozie 3,239,000 14.2
Ateisti 363,000 1.6
Budisti 280,000 1.2
Musulmaņi 238,000 1.0
Jūdaisti 96,300 0.4
Hindusti 82,500 0.4
Bahaieši 37,400 0.2
Citu reliģiju piekritēji 191,920 0,8
Kopējais iedzīvotāju skaits 22,748,000 100.0

Austrālija un Jaunzelande ietver 5 zemes: Austrāliju, Ziemsvētku Salas, Kokosu Salas, Jaunzelandi, un Norfolku Salas.

Avots: Religions of the World. J. Gordon Melton and Martin Bauman - Editors. David B. Barrett -World Religious Statistics. Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England: ABC-CLIO, 2002.


Ziemeļamerika 2000. gads.

 
Piekritēji Skaits %
Kristieši 260,624,000 84.2
    Romas katoļi 71,035,000 22.9
    Protestanti 69,978,000 22.6
    Neatkarīgie 80,237,000 25,9
Nereliģiozie 28,473,000 9.2
Jūdaisti 6,024,000 2.0
Musulmaņi 4,450,000 1.4
Budisti 2,701,000 0.9
Ateisti 1,680,000 0.5
Hinduisti 1,327,000 0.4
Bahaieši 786,000 0.3
Citu reliģiju piekritēji 3,567,000 1,2
Kopējais iedzīvotāju skaits 309,631,000 100.0

Ziemeļamerika ietver 5 valstis un teritorijas: Bermudu Salas, Kanādu, Grenlandi, Senpjēru un Mikelonu un Amerikas Savienotās Valstis.

Avots: Religions of the World. J. Gordon Melton and Martin Bauman - Editors. David B. Barrett - World Religious Statistics. Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England: ABC-CLIO, 2002.


Latīņamerika (46 valstis un zemes) 2000. gads.

 
Piekritēji Skaits %
Kristieši 481,102,000 92.7
    Romas katoļi 461,220,000 88.8
    Protestanti 48,132,000 9.3
    Neatkarīgie 33,236,000 7,7
Nereliģiozie 15,928,000 3.1
Ateisti 2,757,000 0.5
Musulmaņi 1,672,000 0.3
Jūdaisti 1,142,000 0.2
Bahaieši 873,000 0.2
Hinduisti 768,000 0.2
Budisti 647,000 0.1
Citu reliģiju piekritēji 14,248,240 2,8
Kopējais iedzīvotāju skaits 519,138,000 100.0

Latiņamerika ietver: Dienvidameriku, Centrālameriku un Karību jūras baseinu.

Avots: Religions of the World. J. Gordon Melton and Martin Bauman - Editors. David B. Barrett - World Religious Statistics. Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England: ABC-CLIO, 2002.


Dienvidamerika 2000. gads.

 
Piekritēji Skaits %
Kristieši 320,840,000 92.8
    Romas katoļi 314,019,000 90.8
    Protestanti 37,285,000 10.8
    Neatkarīgie 33,236,000 9,6
Nereliģiozie 8,496,000 2.5
Ateisti 1,680,000 0.5
Musulmaņi 1,161,000 0.3
Jūdaisti 999,000 0.3
Bahaieši 630,000 0.2
Budisti 573,000 0.2
Hinduisti 383,000 0.2
Citu reliģiju piekritēji 11,015,040 3,2
Kopējais iedzīvotāju skaits 345,777,000 100.0

Dienvidamerika ietver 14 valstis: Argentīnu, Bolīviju, Brazīliju, Čīli, Kolumbiju, Ekvadoru, Folklendas Salas, Franču Gviānu, Gajanu, Paragvaju, Peru, Surineimu, Uruguvaju un Venecuēlu

Avots: Religions of the World. J. Gordon Melton and Martin Bauman - Editors. David B. Barrett - World Religious Statistics. Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England: ABC-CLIO, 2002.


Centrālamerika.

 
Piekritēji Skaits %
Kristieši 130,214,000 96.3
    Romas katoļi 124,010,000 91.7
    Protestanti 6,984,000 5.2
    Neatkarīgie 5,161,000 3,8
Nereliģiozie 3,570,000 2.6
Musulmaņi 397,000 0.3
Ateisti 205,000 0.2
Bahaieši 178,000 0.1
Jūdaisti 135,000 0.1
Budisti 60,000 0.0
Hinduisti 20,800 0.0
Citu reliģiju piekritēji 882,800 0.7
Kopējais iedzīvotāju skaits 135,222,000 100.0

Centrālamerika ietver 8 valstis: Belīzi, Kosta Riku, El Salvadoru, Gvatemalu, Hondurasu, Meksiku, Nikaragvu un Panāmu.

Avots: Religions of the World. J. Gordon Melton and Martin Bauman -Editors. David B. Barrett - World Religious Statistics. Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England: ABC-CLIO, 2002.


Karībi 2000. gads.

 
Piekritēji Skaits %
Kristieši 30,049,000 78.8
    Romas katoļi 23,191,000 60.8
    Protestanti 3,863,000 10.1
Nereliģiozie 3,862,000 10.1
Ateisti 871,000 2.4
Hinduisti 364,000 1.7
Musulmaņi 114,000 0.3
Bahaieši 64,800 0.2
Budisti 14,000 0.1
Jūdaisti 8,300 0.0
Citu reliģiju piekritēji 2,791,230 7.3
Kopējais iedzīvotāju skaits 38,139,000 100.0

Karībi ietver 24 valstis un teritorijas: Angilija, Antigva un Barbuda, Aruba, Bahamu Salas, Barbadosu, Britu Virdžīnu Salas, Kaimanu salas, Kubu, Dominiku, Dominikāņu Republiku, Grenādu, Gvadelupu, Haiti, Džamaiku Martiniku, Montserratu, Nīderlandes Antiļas, Puertoriko, Sentkitsu un Nevisu, Sentlūsiju, Sentvinsentu un Grenadīnes, Trinidadu un Tobago, Tērksas and Kaikosas Salas un ASV Virdžīnu Salas

Avots: Religions of the World. J. Gordon Melton and Martin Bauman - Editors. David B. Barrett - World Religious Statistics. Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England: ABC-CLIO, 2002.


Okeānija (28 valstis un teritorijas) 2000. gads.

 
< tr>
Piekritēji Skaits %
Kristieši 25,110,000 82.6
    Romas katoļi 8,228,000 27.1
    Protestanti 7,392,000 24.3
    Anglikāņi 5,409,000 18.2
Nereliģiozie 3,298,000 10.9
Ateisti 365,000 1.5
Hinduisti 355,000 1.5
Musulmaņi 301,000 1.1
Budisti 301,000 1.0
Bahaieši 110,000 0.4
Jūdaisti 97,000 0.3
Citu reliģiju piekritēji 457,700 1,5
Kopējais iedzīvotāju skaits 30,393,000 100.0

Avots: Religions of the World. J. Gordon Melton and Martin Bauman - Editors. David B. Barrett - World Religious Statistics. Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England: ABC-CLIO, 2002.


Ticīgo skaits vadošajās reliģijās pasaulē - 2003. gadā.

 
Piekritēji Skaits
Kristieši 2,069,883,000
    Romas katoļi 1,092,853,000
    Protestanti 364,530,000
    Pareizticīgie 217,030,000
    Anglikāņi 79,988,000
    Neatkarīgie 406,074,000
Musulmaņi 1,254,222,000
Hinduisti 837,262,000
Budisti 372,974,000
Jūdaisti 14,551,000

Source: Encyclopaedia Britannica Book of the Year 2004.